Каталог
Подбор параметров
Товар снят с производства
Внешняя оболочка
Цвет кабеля
Длина
От
До
1
28
55
82
109
Тип оптического волокна
Исполнение
Тип разъемов
Серия
Разъем 1
Класс полировки разъема 1
Разъем 2
Класс полировки разъема 2
Каталог
LC-ST
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 1
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-2M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 2
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-3M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 3
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 5
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 10
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-15M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 15
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-50M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 50
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-20M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 20
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-30M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 30
FC-D3-62-LC/PR-ST/PR-H-10M-PVC-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) PVC оранжевый 10
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-109M-LSZH-OR LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 109
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-95M-LSZH-OR LC - SC MM 62.5/125 (OM1) LSZH оранжевый 95
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-BK LC - ST MM 62.5/125 (OM1) LSZH черный 5
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-2M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-3M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-5M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-2M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-3M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-5M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-1M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-WH LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH белый 1
FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-2M-LSZH-WH LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH белый 2
FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-3M-LSZH-WH LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-5M-LSZH-WH LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH белый 5
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-50M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-10M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-30M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-15M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-20M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-2M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-3M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-5M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-10M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-15M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-20M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-30M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-50M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-S2-9-LC/AR-ST/AR-H-1M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-LC/AR-ST/AR-H-2M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-S2-9-LC/AR-ST/AR-H-3M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-LC/AR-ST/AR-H-5M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-LC/AR-ST/AR-H-10M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-10M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-0.6M-LSZH-YL LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 0.6
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-3M-LSZH-BK LC - ST SM 9/125 (OS2) LSZH черный 3
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 1
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-2M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 2
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-3M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 3
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 5
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 10
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-15M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 15
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-20M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 20
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-30M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 30
FC-D2-503-LC/PR-ST/PR-H-50M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 50
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH аква 10
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-2M-LSZH-AQ LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH аква 2
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 10
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 1
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-2M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 2
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-3M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 3
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 5
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-15M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 15
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-20M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 20
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-30M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 30
FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-50M-LSZH-MG LC - ST MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 50
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 1
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-2M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 2
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-3M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 3
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 5
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 10
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-50M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 50
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-20M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 20
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-15M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 15
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-30M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 30
FC-D3-50-LC/PR-ST/PR-H-30M-LSZH-OR LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH оранжевый 30
FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-BK LC - ST MM 50/125 (ОМ2) LSZH черный 10
Количество комплектов
- +