Каталог
Подбор параметров
Вид продукции
Серия
Тип разъемов
Тип оптического волокна
Исполнение
Количество волокон
От
До
2
5
7
10
12
Длина
От
До
0
75
150
225
300
Цвет кабеля
Разъем 1
Разъем 2
Класс полировки разъема 1
Класс полировки разъема 2
Товар снят с производства
РАСПРОДАЖА
Серия
Каталог
Патч-корды оптические
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FHD-MC3-9-MPOM12/US-MPOF12/US-A-3M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FHD-MC3-9-MPOM12/US-MPOF12/US-A-2M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FHD-MC3-9-MPOM12/US-MPOF12/US-A-1M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FHD-MC3-9-MPOF12/US-MPOF12/US-A-3M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FHD-MC3-9-MPOF12/US-MPOF12/US-A-2M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FHD-MC3-9-MPOF12/US-MPOF12/US-A-1M-LSZH-YL (Снят с производства) MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-1M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-2M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-3M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-5M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-10M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-15M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-20M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-30M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FHD-MC3-9-MPOF12/AS-MPOF12/AS-A-15M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-1M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-2M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-3M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-5M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-10M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-15M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-20M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-B-30M-LSZH-YL MPO - MPO SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/AR-FC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-S2-9-FC/AR-FC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/AR-FC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/AR-FC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/AR-FC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/AR-FC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-SA-9-FC/UR-FC/UR-H-30M-LSZH-WH FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH
FC-D3-9-FC/UR-FC/UR-H-0.5M-LSZH-YL (Снят с производства) FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-3M-LSZH-BK FC - FC SM 9/125 (OS2) LSZH 3
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-5M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 5
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-3M-LSZH-AQ (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 3
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-2M-LSZH-AQ (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 2
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-1M-LSZH-AQ (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 1
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-3M-LSZH-AQ (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 3
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-2M-LSZH-AQ (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 2
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-1M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 1
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-5M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 5
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-1M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 1
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-2M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 2
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-3M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 3
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-10M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 10
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-15M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 15
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-20M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 20
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-30M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 30
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-15M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 15
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-10M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 10
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-20M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 20
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-1M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 1
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-2M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 2
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-5M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 5
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-15M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 15
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-7M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 7
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-20M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH аква 20
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOM12/PS-A-80M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-35M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (ОМ3) LSZH
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-6M-LSZH-AQ MTP - MTP MM 50/125 (ОМ3) LSZH
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-10M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 10
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-10M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH аква 10
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-2M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH аква 2
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-1M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 1
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-5M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 5
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-15M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 15
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-3M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 3
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-10M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 10
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-20M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 20
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-3M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH аква 3
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-15M-LSZH-MG (Снят с производства) MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 15
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-5M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH маджента 5
FHD-MC3-504-MPOF8/PS-MPOF8/PS-B-16M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH
FHD-AWS2-504-MPOF12/P6-MPOF12/P6-B-100M-LSZH-BK MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH
FHD-AWS2-504-MPOF12/P6-MPOF12/P6-B-200M-LSZH-BK MPO - MPO MM 50/125 (OM4)
FHD-AWS2-504-MPOF12/P6-MPOF12/P6-B-300M-LSZH-BK MPO - MPO MM 50/125 (OM4)
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-6M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH аква 6
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-9M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4)
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-12M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4)
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-13M-LSZH-AQ MPO - MPO MM 50/125 (OM4)
FHD-MC3-504-MPOM12/PS-MPOM12/PS-B-150M-LSZH-MG
FHD-MC3-504-MPOM12/PS-MPOM12/PS-B-2M-LSZH-MG
FHD-MC3-504-MPOM12/PS-MPOM12/PS-B-308M-LSZH-MG
FHD-MC3-504-MPOM12/PS-MPOM12/PS-B-100M-LSZH-MG
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-1.5M-LSZH-MG MPO - MPO MM 50/125 (OM4) LSZH
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 1
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 2
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-5M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 5
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-15M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9A2-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-30M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-D2-9A1-FC/AR-LC/UR-H-3M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9A1-FC/AR-LC/UR-H-20M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9-FC/SR-DLC/SR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-DLC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/SR-LC/SR-H-2M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9A1-FC/AR-LC/UR-H-1M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 1
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL (Снят с производства) FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/AR-LC/UR-H-100M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH
FC-S2-9-FC/AR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2)
FC-S2-9-FC/UR-LC/AR-H-15M-LSZH-WH FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH
FC-S2-9-FC/AR-LC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH
FC-D3-9-FC/UR-LC/UR-H-25M-LSZH/PVC-YL FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH 25
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-BK FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH 3
FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-15M-LSZH-BK FC - LC SM 9/125 (OS2) LSZH 15
Количество комплектов
- +
Партномер Тип разъемов Тип оптического волокна Внешняя оболочка Цвет кабеля Длина, м
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-WH FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 5
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-WH FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 3
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-WH FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 2
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-WH FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 1
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-0.5M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 0.5
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-5M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 5
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-20M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 20
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-15M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-30M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 30
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-50M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 50
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-15M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/UR-SC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-1M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 1
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-2M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 2
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-3M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-10M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 10
FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-15M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 15
FC-S2-9-FC/AR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH желтый 3
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-8M-LSZH-WH FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH белый 8
FC-S2-9-FC/AR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH 10
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-BK FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH 3
FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-BK FC - SC SM 9/125 (OS2) LSZH 5
Количество комплектов
- +

Оптические соединительные шнуры (патч-корды) Hyperline производятся из высококачественных оптоволоконных кабелей и разъемов в соответствии с международными стандартами. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль и 100-процентное тестирование качества: под микроскопом визуально проверяется полировка торцов, измеряется уровень вносимых и возвратных потерь. Для заказа доступны патч-корды практически со всеми типами разъемов, с одномодовым 9/125 (OS2) и многомодовым 50/125, 62,5/125 (OM1, OM2, OM3, OM4) оптическим волокном, одинарные (simplex) и двойные (duplex), с различными материалами внешней оболочки и фиксированными длинами кабелей 1, 2, 3, 5 метров; по заказу доступны также длины 10, 15, 20, 30 метров и другие.

Применение

  • Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
  • Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
  • Сети FTTH «оптика до дома»
  • Сети передачи данных

Особенности и преимущества

  • Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
  • Различные типы кабелей, разъемов и оптического волокна
  • Качество всех изделий тестируется в заводских условиях

Основные типы патч-кордов: ST-ST, SC-SC, FC-FC, FC-LC, FC-MTRJ, FC-SC, FC-ST, LC-LC, LC-MTRJ, LC-SC, LC-ST, MTRJ-MTRJ, MTRJ-SC, MTRJ-ST. Если вам требуются шнуры, оконцованные другими типами разъемов, для нового или нестандартного применения, или же вы не нашли вариант, который бы соответствовал предъявляемым требованиям, обратитесь в службу поддержки Hyperline.